Mobilní hospic Anežky České, Červený Kostelec

Působí na území Náchodska a v části Trutnovska, Dojezd 20 km od Červeného Kostelce, po domluvě s vrchní sestrou lze dojet i dál.

Mobilní hospic poskytuje péči lékaře, zdravotních sester, sociálního pracovníka, psychologa a duchovního v domácím prostředí.

Tým mobilního hospice společně pomáhá  nemocnému  kvalifikovaně zvládat bolest a další průvodní jevy terminální fáze onemocnění.

Co můžeme nabídnout: 

 • odbornou sesterskou péči 24hod. 7dní v týdnu
  dostupnost lékařské péče 24hod.
  podporu a pomoc sociálního pracovníka, psychologa a duchovního pro nemocného a jeho blízké
  zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek k usnadnění péče o nemocného, více viz půjčovna pomůcek
  zaškolení pečujících členů rodiny v ošetřování nemocného

Komu je péče určena

 • nevyléčitelně nemocným v závěru života (nemusí se jednat pouze o onkologicky nemocné), o které jejich blízcí mohou a chtějí celodenně pečovat doma
  nemocným, u nichž byla ukončena aktivní léčba a byla doporučena paliativní péče

Kam se obracet?

Mobilní hospic Anežky České
Husova 649, 549 41 Červený Kostelec

Web: http://domaci.hospic.cz/

Kontakt:

Iva Valerová - vrchní sestra

724 094 556
491 610 482
491 467 032
(Ambulance)
e-mail: valerova@hospic.cz

Ambulance: po 13-15, út: 8-14, čt 10-14

Bc. Zdeňka Kafková - sociální pracovnice

491 467 038
e-mail: kafkova@hospic.cz

 


Domácí hospic Duha, o.p.s.

Hořice

Domácí hospicová péče všestranně podporuje rodiny, které na sebe převezmou péči o umírajícího nemocného v domácím prostředí.

Těžce nemocný člen rodiny může prožít konec života doma, mezi svými blízkými.

V domácím prostředí pomáháme kvalifikovaně zvládnout bolest a další průvodní jevy terminální fáze nádorového onemocnění.

Spolupracujeme s ošetřujícími lékaři, specialisty na léčbu bolesti a onkologickými pracovišti. Zajistíme duchovní a sociální péči.

Vzhledem k tomu, že zatím nemáme smlouvu s žádnou ze zdravotních pojišťoven, poskytujeme naši péči za částečnou úhradu.

Dojezdová vzdálenost:  30km od sídla hospice v Hořicích

Kam se obracet?

Domácí hospic Duha, o.p.s.
Riegrova 655, 508 01 Hořice

Web: http://www.hospic-horice.cz/domaci-hospicova-pece/

Kontakt:

telefon: 493 586 363
739 912 781
(sociální poradna)
e-mail: hospic-horice@seznam.cz


Domácí hospicová péče, Oblastní charita Hradec Králové

Tým Domácí hospicové péče Hradec Králové tvoří praktický lékař, lékař s atestací paliativní medicíny a léčby bolesti, zdravotní sestry, pečovatelky a pečovatelé, sociální pracovnice, psychoterapeut, duchovní různých církví a dobrovolníci. Pro nemocné v naší péči jsou zdravotní sestry dostupné 24 hodin denně 7 dní v týdnu a mají možnost nepřetržitě konzultovat zdravotní stav s odborným lékařem.

K zapůjčení jsou kompenzační a rehabilitační pomůcky

Kam se obracet?

Domácí hospicová péče, Oblastní charita
Hradec Králové
Na Kropáčce 30/1, 500 03 Hradec Králové

Web: https://www.charitahk.cz/komu-a-jak-pomahame/domaci-hospicova-pece/

Kontakt:

telefon: 775 442 405
e-mail: domacihospic@charitahk.cz

Úřední hodiny:

pondělí - pátek    7:30 - 15:00 h


Domácí hospic Setkání, o.p.s.
Rychnov nad Kněžnou

Naším posláním je umožnit pacientům s vážným onemocněním, u kterých již není nutná nemocniční péče, důstojně a v kruhu své rodiny a přátel prožít poslední etapu svého života.

Všestranně podporujeme rodiny, které na sebe převezmou péči o umírajícího v domácím prostředí.
Péče je poskytována týmem, který tvoří lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovnice a v případě zájmu psycholog a duchovní.

Pomáháme kvalifikovaně zvládnout bolest a další průvodní jevy onemocnění, zejména onkologického; hospic nemocnému garantuje, že bude trvale respektována jeho lidská důstojnost a v posledních chvílích života nezůstane osamocen.

Zdravotní péče je k dispozici 24 hodin 7 dní v týdnu. Pacient a jeho rodina mají k dispozici telefonní číslo, na které je možné dovolat se kdykoliv během 24 hodin denně se žádostí o radu a pomoc. 

Lékaři a sestry zajišťují všechny odborné zdravotnické výkony, které je možno v domácím prostředí provádět.

V případě, že z jakéhokoliv důvodu není možné zajistit péči v domácím prostředí, sociální pracovník pomůže zprostředkovat umístění pacienta v lůžkovém zařízení (lůžkový hospic, nemocnice). 

Dojezd do 30 km od Rychnova nad Kněžnou
služba 24/7
půjčovna pomůcek

Kam se obracet?

Domácí hospic Setkání, o.p.s.
Javornická 1501, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Web: http://www.hospicrychnov.cz/

Kontakt

e-mail: hospic.setkani@seznam.cz

Ředitelka:
 telefon: 733 694 162

e-mail: kolarikova.setkani@seznam.cz 

Informace k příjmu pacientů + sociální poradna:
telefon: 733 694 160

e-mail: vrbova.setkani@seznam.cz


Domácí hospic Duha, o.p.s. - pobočka Vrchlabí

Odborná zdravotní péče lékaře a sester kdykoliv během dne.

Péče je poskytována v okruhu cca 30 km od Vrchlabí dle aktuální kapacity služby.

Zaškolení pečujících v ošetřování těžce nemocného pacienta.

Odborné sociální poradenství

Psychologická a duchovní pomoc pacientům i pečujícím.

Zapůjčení speciálních a kompenzačních pomůcek.

Pomoc a podpora pečující rodině i po úmrtí pacienta.

Hospicová péče není hrazena ze zdravotního pojištění. Pacient se částečně podílí na její úhradě. Cena je stanovena tak, aby služba byla dostupná všem, kteří ji potřebují.

Služby hospice:

- Domácí hospicová péče

- Půjčovna pomůcek - našim pacientům, kteří jsou v domácí hospicové péči, půjčujeme pomůcky zdarma.

- Sociální poradna

Kam se obracet?

Domácí hospic Duha, o.p.s. - pobočka Vrchlabí
Náměstí Míru 287, 543 01 Vrchlabí

Web: http://www.hospic-vrchlabi.cz/

Kontakt

telefon: 731 608 403

e-mail: hospic-vrchlabi@seznam.cz

Při osobní návštěvě je nutné domluvit si schůzku předem.